نگرانی مسعود بارزانی از درگیری میان دو جریان کُردی در شنگال

 ریاست اقلیم کردستان ضمن ابراز نگرانی از درگیری های پیش آمده‌ میان پشمرگ های روژاوا و نیروهای مدافع شنگال در این شهر استان نینوا، تاکید کرده‌ است که‌ هیچ جریانی اجازە ندارد مانع تحرکات نیروهای پیشمرگ شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بوکان پرس، امید صباح سخنگوی رسمی ریاست اقلیم کردستان، مواضع مسعود بارزانی را دربارە اتفاقات روی دادە در شنگال اعلام کرد.
سخنگوی ریاست اقلیم کردستان اعلام کرد کە مسعود بارزانی از اتفاقات روی دادە در شنگال نگران و نکات لازم را بە وزارت پیشمرگ جهت کنترل وضعیت پیش آمدە، تفهیم کردە است.
در اطلاعیه‌ سخنگوی ریاست اقلیم کردستان آمده‌ است: دربارە اتفاقات روز جمعە ١٣ اسفندماه، کە در شهرک خانەسور واقع در اطراف شگال روی داد، جناب رئیس اقلیم کردستان نسبت بە اتفاقات پیش آمدە نگران بودە و دربارە این اتفاقات رهنمودهای لازم را بە طرف‌های مرتبط و وزارت پیشمرگ نمودە تا وضعیت پیش آمدە را کنترل و اجازە ندهند کە این تنش‌ها گسترش یابد.
در ادامه‌ این اطلاعیه‌ تصریح شده‌ است: باید همە جریانات واقف باشند کە در اقلیم کردستان تنها نهادهای حکومتی مسئول ادارە اقلیم می‌باشند و هیچ جریان دیگری اجازە دخالت در امور اقلیم کردستان را ندارد و نمی‌تواند مانع تحرکات نیروهای پیشمرگ باشد.

پایگاه خبری تحلیلی

بوکان پرس

۷۷۷۴