انتخابات شورای دوره پنجم بوکان؛ روزنه امید یا تجربه ای تلخ دیگر

* حامد قدرتی/ روزنامه نگار
مدتی است درفضای مجازی و محافل عمومی و خصوصی مانند دیگر انتخابات ، فضای بوکان زود هنگام به فضایی سراسر انتقاد و رقابت و تحلیل و باید و نباید بدل گشته است. آنچه در این میان جلب توجه می کند نا امیدی شهروندان بوکانی از نهادی بنام شورای شهر و به تبع آن شهرداری درجهت تحقق رفاه و خدمات شهری، امنیت شهری درقالب توسعه طرحهای خدماتی و زیرساختی با نیل به کاهش مشکلات روزمره و عمومی است.
سؤال اینجاست که چرا در اغلب نظرسنجی ها وکانالهای فضای مجازی مردم با تمسخر به پروسه انتخابات شورای شهرمی نگرند و نا امیدی و یأس در مورد شعارها و اهداف کاندیداها محرز است؟
جواب ساده است؛ علت اوّل عدم تبیین اهداف و حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط نهادهای متولی امر و کاندیداها برای مردم است، تا مردم میزان توقع و انتظارات خود را در چارچوب اختیارات قانونی تعریف و از منتخبین انتظار داشته باشند. خلأ ای که باعث شده برخی کاندیداها از این نا آگهی و بی اطلاعی شهروندان تا جایی به نفع خود سوء استفاده کنند؛ که مسند نظارتی شورای شهر را در شکل نهادی اجرایی برای مردم تصورکنند و شعارهای عوام فریب را که حدود انتظارات نیازهای حداقلی را هم برآورده نمی کند به خورد مردم دهند؛ چیزی که نه آنها قادر به تحققش هستند و نه مردم بوی از عملیاتی شدن آن دیده اند، و این یکی از بدگمانی ها و علّت های نا امیدی مردم به فرآیند انتخابات شورای شهر وکاندیداهاست.
دوم اینکه، متأسفانه ما با نفس و فرهنگ طایفه ای وکدخدامنشی کاندیداها را انتخاب کرده ایم و اینجاست که دود تصمیمات سطحی به چشم شهروندان سرازیر می گردد.
اصلاً از خود سؤال کرده ایم شورای شهر چه تخصصهای لازم دارد و چه شخصیتها و اندیشه های باید به آن جایگاه فرستاده شوند. اینکه به فرض فردی دست نیازمندان را گرفته یا در یک نهاد حمایتی شاغل است می تواند مشکل گشای فقر و محرومیت شهری باشد!؟ جواب منفی است، خیر؛ زیرا قرار نیست شورای شهرکمیته امداد و اداره بهزیستی شود وکدخدامنشی و… را جایگزین تخصص گرایی و وظیفه شناسی نماییم.
علتی که مردم شهرهایی مانند مهاباد و سقز به خوبی تشخیص دادند و به دور از تعصبات خانوادگی و فامیلی و صرفاً براساس لیاقت و شخصیت اجتماعی و تخصص علمی کاندیداها را انتخاب می نمایند.
عملی دیگرکه به عنوان شکست پروسه انتخاب شوراهای اسلامی شهر در بوکان موجب بی انگیزگی شهروندان به مشارکت واقعی در سرنوشت شهرخود شده است دخالت برخی مسؤلین در فرایند انتخاب شوراهای شهر و تعیین تکلیف پشت پرده برای مردم است. برای ساختن شورایی بر طبق انگیزه و سلیقه خود، نه بر اساس نیازهای شهر و تخصصهای لازم و این امر موجب گردیده مسؤلان بالا دست در برابرتخلفات و تصمیمات خطای آنان چشم پوشی کنند؛ برای نمونه در این شهر میلیاردها تومان درطرح های غلط و سلیقه ای در چند دوره گذشته شورا از بیت المال هدر داده شد، ولی صدای از نمایندگان و فرمانداران برای برخورد قانونی با مسببین این خطاها درنیامد و تنها به گفته های از جمله اینکه وقتی مسئولی به بوکان می آید از وضع خجالت بکشند، ولی فراموش کرده اند« خجالت» دوای درد مردم نیست؛ دوای درد مردم احترام به شهروندان برای ابراز آزادانه عقیده و انتخاب اصولی است، برای مثال در چند شهر تخلفاتی درشوراها صورت گرفت و متخلفین به قانون سپرده شدند، ازجمله در شهرهای بناب، تبریز وکرمانشاه، امّا در بوکان فقط جنگ رسانه ای و فرار از مسؤلیت رخ می دهد.
آیا صرف چند میلیونی برای جابجابی تأسیسات شهری در محدوده فلکه فرمانداری، تخریب آتش نشانی و بخشی از پارک ملّت، از بین بردن پل هوایی میدان فرمانداری، تخریب واحد موتوری شهرداری، تخریب میلیونی «کیوه ره ش» برای احداث جایگاه گاز( سی ان جی) ایجاد ترمینال ناکارآمد در شمال شهر، و جدیداً آسفالت بی کیفیت در خیابان انقلاب که بعد از دو ماه همه از بین رفت با جنگ رسانه ای و حرف های شعارگونه و برنامه ریزی برای ورود فلان شخصیتی که سوار هر موج نوع دوستی در بوکان برای مصادره به مطلوب قابل علاج می شود یا دعوت از افرادی که هیچ کمبود و حقارت شخصیت و دغدغه شهرت و کسب ثروت و مقام ندارند، الاّ دغدغه خدمت و پیشرفت شهر و خدمت بی ادعا.
امید است مردم شریف بوکان این دوره شوراهای شهر را بر اساس قابلیتهای فردی و تخصص های علمی و میزان کارآمدی انتخاب و نگذارند عده ای که از انتخاب های قبلی هم ناتوان ترند ولی باحربه انتقاد از وضع موجود به میدان آمده اند و حتی در انتخابات مجلس از دو سه هزار رأی هم نمی توانند درکل شهرستان برخوردارشوند، از آب گل آلود ماهی بگیرند و تجربه تلخ دیگری را در فریب احساسات پاک مردم بوجود آورند، به میدان بیایند.