آمریکا در مسیر تحولات اساسی

به گزارش اروم پرس جلال زکی دبیرکل جبهه تدبیر در استان آذربایجان غربی در رابطه با انتخابات اخیر امریکا اظهار داشت: چند روزی از انتخابات متحیر کنند امریکا نمی گذرد انتخاباتی که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان با تجربه سیاسی جهان از موفقیت کلینتون صحبت می کردند اما در این میان رهبر عزیز ما فرمودند که آن مرد چون حرف دل مردم را بیان می کند موفق خواهد شد به طوری که رسانه های مدعی مبهوت فرمایش رهبری شدند و این پیش بینی حکیمانه ایشان را از فرط گیج شدن به داشتن گوی بلورین مثال زدند ، ترامپ منتخب ملت امریکا صدای ملتش را منعکس کرد و مقبول عموم واقع شد ودر صورتی که صدای ملتش را برمنافع سیاست ورزان ترجیح دهد قطعا خواهد توانست امریکایی نو در جهان پیش رو به جهانیان معرفی کند.

زکی افزود: از آنجایی که ترامپ چهره ای اقتصادی بوده و سیکل رسیدن به قدرت را از اقتصاد به سیاست طی نموده  است و لازمه توسعه اقتصادی توسعه امنیت پایدار است قطعا اگر به صورت منطقی بخواهیم تحلیل کنیم برخلاف ذهنیت سازی های سیاسیون در امریکا که جهانی پر تنش را با ترامپ به تصویر می کشند جهانی با ثبات را می توان متصور شد.

وی همچنین افزود: به عقیده بنده فضا سازی ها و اعتراضات اخیر نیز توسط سیاسیون بریده شده از قدرت طرح ریزی شده و اگر حلقه مشاوران ترامپ او را از حقایق جهان به سمت کسب منافع از طریق جنگ افروزی سوق ندهند ترامپ به توسعه روابط با روسیه و ایران وسایر کشورها و کسب منافع برای کشورش از راه مصالمت امیز علاقمند خواهد بود اگر چه در امریکا گروههای فشار تعیین کننده هستند،به عقیده بنده در هر حال امریکا در مسیر تحولات اساسی قرار دارد، زکی در ادامه اضافه کرد : از انجایی که ایران توانسته است در تمامی معادلات جهانی نقشی ارزنده داشته باشد منطقی است اگر فکر کنیم ترامپ ناچار است قدرت ایران در منطقه را به رسمیت بشناسد ، اما در صورتی که ترامپ به سمت مخالفت با  روسیه و ایران که از قدرتهای موثر در جهان و منطقه  هستند سوق یابد توان مدیرت چالشهای درونی خود را نخواهد داشت و مشکلات فراگیر درونی و بیرونی انزوا و شکست ترامپ را رقم خواهند زد اما نکته مهمتر برای ما ایرانیها در سیاست داخلی و خارجی کشورمان عمل به فرمایشات رهبریست ،اتکای به قدرت خود و رسیدن به شکوفایی با استفاده از سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ایران را روز به روز در عرصه جهانی قدرتمند تر و دست یازی به منابع و منافع این ملت بزرگوار را سخت تر خواهد کرد .